Verhuizen

Verhuizen binnen Nederland

Gaat u verhuizen? Dan hoeft u ons geen adreswijziging te sturen. Wij ontvangen uw adresgegevens van de gemeente waar u staat ingeschreven.

Wilt u een ander adres dan uw woonadres als correspondentie adres gebruiken? Geef ons die dan door via uw persoonlijke omgeving MijnSPIN.

Verhuizen buiten Nederland

Verhuist u naar het buitenland? Woont u daar al en gaat u daar anders wonen? Geef dan uw nieuwe adres door aan de Registratie Niet-Ingezetenen(RNI). Wij krijgen uw nieuwe adres van de RNI. U ontvangt onze post op uw nieuwe adres. U hoeft dus zelf niets aan ons door te geven.