Cookiebeleid

Stichting Pensioenfonds IBM Nederland (SPIN) maakt voor haar publiek toegankelijke website www.spin.nl gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u de site raadpleegt met daarin gegevens die wij over u hebben verzameld. Cookies vergemakkelijken en versnellen uw gebruik van de site. Cookies geven ons geen toegang tot uw computer. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Doeleinden van de cookies

Via onze website plaatsen wij functionele en analytische cookies. Deze cookies worden voor verschillende doeleinden geplaatst. Functionele cookies zijn voor het functioneren van de site noodzakelijk. Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk dat u een taal kunt kiezen, contact met ons kunt opnemen en kunt inloggen in de mijn omgeving. Deze cookies worden geplaatst door WordPress. SPIN is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. WordPress is echter de feitelijk verwerkende partij.

Aanvullend op de functionele cookies, plaatsen wij ook analytische cookies. Analytische cookies vertellen ons onder meer in algemene zin hoeveel bezoekers er op de website komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Deze informatie is nooit op u als individuele bezoeker terug te herleiden. Wij gebruiken deze statistieken alleen om te zien of de onderwerpen die wij belangrijk vinden ook wel voldoende worden herkend en bezocht.

Onze analytische cookies hebben wij op een privacy-vriendelijke manier ingesteld zoals is aanbevolen door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor heeft de gegevensverzameling geringe gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer. Hoe wij onze analytische cookies privacyvriendelijk hebben ingesteld, kunt u lezen in de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics op de website van Autoriteit persoonsgegevens.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de analytische cookies die wij via uw browser op uw computer plaatsen:

In en uitschakelen van cookies

Functionele en analytische cookies plaatsen wij automatisch via uw browser op uw computer. Voor het plaatsen van deze cookies hoeven wij geen toestemming van u te vragen, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben en niet inzetten vanuit een commercieel belang.

U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. Daarnaast kunt u uw internetbrowser zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden.

Indien u niet wilt dat wij cookies zonder uw toestemming op uw computer plaatsen, dan kunt u dit eenvoudig instellen in uw browser. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw webbrowser. Let op: het kan zijn dat de website niet naar behoren functioneert wanneer u de cookies heeft uitgeschakeld.

Categorieën van ontvangers

Sommige werkzaamheden besteden wij uit aan derde partijen. Deze derde partijen zijn zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd.

Contact

U kunt meer lezen over hoe wij met uw privacy omgaan in onze Privacyverklaring. Voor vragen over ons cookiebeleid of vragen omtrent inzage, verbetering, aanvulling, wijziging, afscherming, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Telefoonnummer: 020-347 2722

E-mailadres: info@spin.nl

Bezoekadres: Van Heuven Goedhartlaan 121, Amstelveen

Postadres: Postbus 342 1180 AH Amstelveen