Eerste kamer beslist over nieuwe pensioenwet

Wij zijn ons natuurlijk al aan het voorbereiden op de nieuwe wet. Daar gaan we gewoon mee door. Eventuele aanpassingen gaan uiterlijk op 1 januari 2027 in. Wilt u alvast meer weten over het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan een kijkje bij onze veel gestelde vragen.

In januari kreeg u een uitnodiging voor ons onderzoek over ‘pensioen en risico’. Velen van u deden mee aan ons onderzoek (bijna 20%). De antwoorden die wij ontvingen, nemen we mee bij het ontwerpen van uw nieuwe pensioenregeling.

Onderdeel van de nieuwe pensioenwet is de mogelijkheid om bij pensionering maximaal 10% van het pensioen direct   op te nemen. Het is de bedoeling dat dit vanaf 1 januari 2024 in werking treedt. Gaat u vanaf die datum met pensioen? Dan kunt u straks waarschijnlijk van deze nieuwe keuzemogelijkheid gebruik gaan maken. We hebben alvast een aantal van de meest gestelde vragen beantwoord.