Laatste nieuws over nieuw pensioenstelsel

Het doel van de gesprekken tussen IBM, Kyndryl en de OR’s is duidelijk: vaststellen op welke punten de pensioenregelingen worden aangepast. Dit moet vóór 1 januari 2025 gebeuren, maar de partijen proberen al in 2024 een akkoord te bereiken. SPIN ondersteunt de partijen hierbij. De overeengekomen wijzigingen moeten vervolgens uiterlijk op 1 januari 2028 ingaan.

De overheid startte op 21 augustus een voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregels. Via deze campagne worden Nederlanders geïnformeerd over:

  • wat pensioen is;
  • waarom de regels voor pensioen veranderen;
  • wat er precies verandert én
  • wat hetzelfde blijft.

Dit gebeurt via advertenties op radio, televisie en internet.

Persoonlijke informatie over uw eigen pensioen volgt later vanuit SPIN, zodra de afspraken van de sociale partners bekend zijn. Algemene informatie over de nieuwe pensioenregels vindt u op www.pensioenduidelijkheid.nl. Of kijk op onze website bij veelgestelde vragen voor informatie over uw eigen pensioenregeling bij SPIN.