Laatste nieuws over nieuw pensioenstelsel

Het doel van de gesprekken tussen IBM, Kyndryl en de OR’s is duidelijk: vaststellen op welke punten de pensioenregelingen worden aangepast. Dit moet vóór 1 januari 2025 gebeuren, maar de partijen proberen al in 2024 een akkoord te bereiken. SPIN ondersteunt de partijen hierbij. De overeengekomen wijzigingen moeten vervolgens uiterlijk op 1 januari 2028 ingaan.

Verenigingen van gepensioneerden en oud-werknemers met een pensioen kunnen aan sociale partners laten weten wat ze vinden van de mogelijkheid om de huidige pensioenen om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling. De Grey Blue Circle (GBC) is de vereniging die de belangen behartigt van gepensioneerden en oud-werknemers van IBM Nederland. De GBC overhandigde haar nota met standpunten op 4 juli aan IBM en de OR. Bent u nog geen lid van de GBC? Meld u dan aan via administratie@greybluecircle.nl. Of kijk op de website voor meer informatie.

De overheid startte op 21 augustus een voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregels. Via deze campagne worden Nederlanders geïnformeerd over:

  • wat pensioen is;
  • waarom de regels voor pensioen veranderen;
  • wat er precies verandert én
  • wat hetzelfde blijft.

Dit gebeurt via advertenties op radio, televisie en internet.

Persoonlijke informatie over uw eigen pensioen volgt later vanuit SPIN, zodra de afspraken van de sociale partners bekend zijn. Algemene informatie over de nieuwe pensioenregels is te vinden op www.pensioenduidelijkheid.nl. Of kijk op onze website bij veelgestelde vragen voor informatie over uw eigen pensioenregeling.