Martin Hulst praat u bij

In 2023 werd de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingevoerd. U weet dat we al enige tijd bezig zijn om ons voor te bereiden. De eerste maanden van 2024 zijn de werkgevers (IBM en Kyndryl) en beide OR’en nog aan het onderhandelen over de nieuwe pensioenregeling.

Wij kijken als SPIN vervolgens of we de plannen van de sociale partners kunnen uitvoeren en of die alles bij elkaar recht doen aan de belangen van al onze deelnemersgroepen. Voor dit moment zijn het dus de beide werkgevers die samen met de OR’en het voortouw nemen. U leest er meer over in deze digitale nieuwsbrief.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Heeft u een andere klacht? Meldt het dan bij ons. De ervaring leert dat we het in bijna alle gevallen samen kunnen oplossen. Bovendien horen we het graag van u als iets niet helemaal naar tevredenheid verloopt. Daar kunnen wij immers van leren. Komen we er samen toch niet uit? Dan kunt u vanaf 2024 terecht bij een nieuw landelijk aanspreekpunt voor pensioengeschillen.

Ik wens u fijne feestdagen en een geweldig 2024! En zoals altijd: natuurlijk ook veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Martin Hulst

Manager pensioenbeleid