Meer geld opzij voor uw pensioen

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) ging op 1 juli 2023 in. De nieuwe wet geeft u meer fiscale ruimte om zelf geld opzij te zetten voor uw pensioen via lijfrentes, dus buiten SPIN. U kunt dus zelf voor méér extra pensioen zorgen dan voorheen, zonder dat u daarover gelijk belasting betaalt. Voor uw SPIN-pensioen geldt geen extra fiscale ruimte. Die blijft maximaal 800 euro (afhankelijk van uw salaris).

De verhoogde fiscale ruimte voor lijfrentes geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2023. Let op: bij het berekenen van deze fiscale ruimte moet u eerst uw pensioenopbouw bij SPIN – de zogenaamde factor A – van de maximale reserveringsruimte afhalen. U vindt de factor A elk jaar op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

U heeft nu dus meer fiscale ruimte om extra pensioen op te bouwen buiten SPIN. Weet u niet zeker wat voor u verstandig is? Een financieel adviseur kan u hierbij helpen. Meer informatie vindt u hier.

Heeft u straks genoeg?

In de Pensioenplanner op MijnSPIN ziet u hoe u ervoor staat. Wilt u extra pensioen opbouwen bij SPIN? In de Pensioenplanner ziet u ook hoeveel u maximaal belastingvrij kunt inleggen in uw DC-kapitaal bij SPIN. Let op: de planner houdt bij deze berekening geen rekening  met geld dat u eventueel al extra inlegt.

Legt u al extra in in uw DC-kapitaal en hebben wij u laten weten dat u uw fiscale maximum hebt bereikt? Dan kunt u door deze wijziging niet nog meer inleggen in uw DC-kapitaal. De verhoogde fiscale ruimte geldt alleen voor pensioenopbouw buiten SPIN.

Bent u arbeidsongeschikt? U kunt dan niet in de Pensioenplanner. Heeft u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.