Meer geld opzij voor uw pensioen

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) ging op 1 juli 2023 in. De nieuwe wet geeft u meer fiscale ruimte om zelf geld opzij te zetten voor uw pensioen via lijfrentes bij verzekeraars. U kunt dus zelf voor méér extra pensioen zorgen dan voorheen, zonder dat u daarover gelijk belasting betaalt.

De verhoogde fiscale ruimte geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2023.