Meld u aan als kandidaat!

Er zijn weer verkiezingen voor ons Verantwoordingsorgaan (VO). Heeft u interesse? Meld u dan aan als kandidaat.

We willen graag dat het VO een afspiegeling blijft van iedereen die een belang heeft bij SPIN. We roepen iedereen jonger dan 40 met nadruk op om zich aan te melden als kandidaat.

Voldoende kennis of ervaring is belangrijk
Kandidaten moeten voldoen aan bepaalde eisen. Hoe deze eruit zien, leest u in onze competentievisie. Het is belangrijk dat nieuwe leden bereid zijn om een basis pensioenopleiding te doen en op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen. SPIN biedt verschillende opleidingsmogelijkheden om meer pensioenkennis op te doen. Of een kandidaat voldoende kennis of ervaring in huis heeft, beoordeelt de verkiezingscommissie in een gesprek.

Heeft u interesse? 
Denkt u de persoon te zijn die de pensioenbelangen van uw achterban kan vertegenwoordigen? Meldt u dan aan! In het aanmeldingsformulier stellen we u 4 vragen om uw motivatie te onderbouwen. Hiermee geeft u uw kiezers straks een goed beeld van uzelf.

Zorg ervoor dat uw volledige aanmelding uiterlijk 6 maart bij ons binnen is.

Ga naar het aanmeldingsformulier