Stijgende prijzen en dalende beleggingen: wat betekent dit voor uw pensioen?

Stijgende prijzen en het effect op uw DB pensioen

De prijzen stijgen bijna elk jaar. Dat heet inflatie; uw geld wordt dan minder waard. Door de stijgende prijzen hebben we allemaal last van koopkrachtverlies. We kunnen minder kopen met dezelfde hoeveelheid inkomen. Om dat tegen te gaan, beslist het bestuur jaarlijks in hoeverre er een toeslag op de DB-pensioenen mogelijk is.  We kijken daarbij naar de inflatie van de voorgaande 12 maanden (dus van september 2021 tot en met september 2022). Het bestuur houdt bij de toekenning ook rekening met de financiële positie van SPIN en de algemene economische ontwikkelingen. Zoals u van ons gewend bent, hoort u in januari of – en hoeveel – toeslag u op uw pensioen krijgt. De toeslagregeling geldt alleen voor de DB-pensioenregeling.

Dalende DC-beleggingen

In de afgelopen maanden is de rente hard gestegen. Tegelijkertijd daalden de aandelenkoersen wereldwijd. Door die combinatie is ook de waarde van de DC-beleggingen gedaald. Wij richten onze beleggingen zo in dat het te verwachten pensioeninkomen zoveel mogelijk wordt gestabiliseerd. We beleggen vlak voor uw pensioendatum meer in obligaties dan aandelen. Dit doen we om het risico van een lager pensioen vanuit uw DC-kapitaal zo klein mogelijk te houden.

Bij een hogere rente kunt u een hoger pensioen inkopen

De waardedaling van de beleggingen vormt maar één kant van de vergelijking. Door de stijgende rente daalt de waarde van uw obligaties. Maar de hoeveelheid pensioen die u bij een verzekeraar met uw kapitaal kunt inkopen, stijgt juist bij een hogere rente. Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen dat u met uw kapitaal kunt inkopen. Bij een rentedaling gebeurt precies het omgekeerde.

Een zo stabiel mogelijk pensioen

Ons doel is om te zorgen dat uw te verwachten DC-pensioen vlak voor uw pensioendatum zo stabiel mogelijk blijft. Ook bij een stijgende of dalende rente. Daarom houden wij iedere maand in de gaten hoeveel pensioen u kunt inkopen bij verschillende verzekeraars. Vergeleken met een jaar geleden geven verzekeraars nu zo’n 27% meer pensioen voor elke euro pensioenkapitaal. De huidige daling van de beleggingen met ongeveer 20% wordt hiermee dus ruimschoots goed gemaakt. Goed om te weten: dit geldt alleen voor de DC-pensioenregeling.

Benieuwd hoe de marktontwikkelingen van invloed zijn op uw te verwachten pensioen? Log dan in op MijnSPIN.