Stijgende prijzen; wat betekent dit voor uw pensioen?

De prijzen stijgen bijna elk jaar. Dat heet inflatie; uw geld wordt dan minder waard. Door de stijgende prijzen hebben we allemaal last van koopkrachtverlies. We kunnen minder kopen met dezelfde hoeveelheid inkomen. Om dat tegen te gaan, beslist het bestuur jaarlijks in hoeverre er een toeslag op de DB-pensioenen mogelijk is.  We kijken daarbij naar de inflatie van de voorgaande 12 maanden (dus van september 2021 tot en met september 2022). Het bestuur houdt bij de toekenning ook rekening met de financiële positie van SPIN en de algemene economische ontwikkelingen.

Zoals u van ons gewend bent, hoort u in januari of – en hoeveel – toeslag u op uw pensioen krijgt.