Toeslag 2024

Bij het besluit of we de pensioenen verhogen, kijken we naar de vastgestelde ontwikkeling van de prijzen door het CBS. Vorig jaar stegen de prijzen flink en hebben we uw pensioen flink kunnen verhogen. Vanaf oktober 2022 tot en met september 2023 kwam de gemiddelde prijsstijging echter rond de nul of zelfs licht negatief uit. We verwachten dat de toeslag voor 2024 ook rond de nul zal liggen. We begrijpen dat dit geen leuke boodschap is, in een periode dat winkelbezoek nog steeds duurder lijkt te worden. Zodra de toeslag bekend is, leest u meer over de hoogte en de achtergronden.