Verder als Cardano

Wij werken al vele jaren met Cardano als belangrijk adviseur en vermogensbeheerder. Sinds 1 januari 2022 is ACTIAM ook onderdeel van de Cardano Groep. Vanaf 1 januari 2024 verandert de naam van het beleggingsfonds en gaan de ACTIAM-fondsen verder als de Cardano-fondsen.

Wat verandert er voor u?

Voor uw beleggingen zelf verandert er niets. Alleen de naam van het fonds wordt anders. Als u in MijnSPIN kijkt (op de pagina Saldo DC-kapitaal, onder ‘Gegevens’), ziet u vanaf 15 februari dat het ACTIAM wereld aandelenfonds is veranderd in het Cardano wereld aandelenfonds.

Check of de manier waarop u belegt nog bij u past

Bij SPIN bouwt u een pensioenkapitaal op dat voor u wordt belegd. Dat doen we omdat u daarmee op de langere termijn een hoger pensioenkapitaal kunt opbouwen dan wanneer we dat niet zouden doen U kunt kiezen op welke manier we voor u beleggen: volgens het Ambitieus, Neutraal of Behoudend profiel. Vrij kiezen in welke fondsen u belegt is niet mogelijk. Met de Beleggingswijzer in MijnSPIN kunt u zien wat de mogelijke pensioenuitkomsten zijn van de verschillende beleggingsprofielen. Past de manier waarop u belegt nog bij uw huidige situatie? Goed om dit te blijven checken! U kunt uw profiel altijd aanpassen met de Beleggingswijzer. Meer informatie over de profielen leest u hier.