Vooruitblik 2024

Wet toekomst pensioenen

De eerste helft van 2024 staat in het teken van de onderhandelingen tussen de werkgevers en de OR’en (samen de sociale partners). Zij moeten besluiten hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien, wanneer die ingaat en of de huidige pensioenen wel of niet worden omgezet naar de nieuwe regeling. De belangenvereniging van de pensioengerechtigden en ex-werknemers (de GBC) is tijdens dit traject betrokken.

Zodra de sociale partners er uit zijn, gaat SPIN bekijken of we de afspraken kunnen uitvoeren en of we daartoe bereid zijn. We beoordelen dan of voor alle deelnemersgroepen de waarde van de al opgebouwde pensioenen behouden kan blijven.

Zoals eerder gemeld, is de wet een feit. Daarom gaan we verder op de ingeslagen weg. Als daar iets aan verandert, hoort u dat natuurlijk van ons.

Nieuwe instantie bij pensioenklachten

Volgend jaar gaat een nieuw landelijk aanspreekpunt voor pensioengeschillen van start. Deze nieuwe instantie is onafhankelijk en gaat van start op 1 januari 2024. SPIN blijft echter uw eerste aanspreekpunt als u een klacht heeft.

Dus als u een klacht heeft: eerst contact opnemen met SPIN. Dan kijken we samen of we een goede oplossing kunnen vinden. Is uw klacht door SPIN niet naar uw tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u alsnog terecht bij het landelijk aanspreekpunt. Deze geschilleninstantie is onafhankelijk, onpartijdig, deskundig en goed toegankelijk. De Ombudsman pensioenen zal straks onderdeel uitmaken van deze instantie.

SPIN Monitor

Het is in 2024 weer tijd voor ons tevredenheidsonderzoek, de SPIN Monitor. Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening? Wat gaat al goed en wat kan er nog beter? Wij horen het heel graag van u!

Zodra u de SPIN monitor kunt invullen, ontvangt u van ons een uitnodiging.