2022 start goed; de DB-pensioenen weer verhoogd met een toeslag

We beginnen dit eerste jaar als zelfstandig administrerend fonds met goed nieuws! Ook dit jaar kan SPIN het pensioen van (gewezen) DB-deelnemers en pensioengerechtigden verhogen. In toeslagregeling 1 bedraagt de toeslag 2,03%. In toeslagregelingen 2 en 3 is de toeslag vastgesteld op 2,57%. Deze verhoging geldt vanaf 1 januari 2022.

Toeslag is niet vanzelfsprekend

Onze financiële positie is op dit moment goed en binnen onze mogelijkheden doen wij er alles aan om dat zo te houden. Een toeslag is echter niet vanzelfsprekend. Of een verhoging werkelijk plaats kan vinden, blijft onder andere afhankelijk van de financiële positie van SPIN. De financiële positie van SPIN wordt o.a. uitgedrukt in de dekkingsgraad. Deze is mede afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. Het kan dus zo zijn dat wij in de toekomst eventuele prijsstijgingen mogelijk niet of slechts gedeeltelijk kunnen compenseren.

 U vindt de actuele stand van onze dekkingsgraad op spin.nl/dekkingsgraad.

Wilt u weten onder welke toeslagregeling u valt?

Toeslagregeling 1 – Deze regeling geldt voor iedereen, tenzij toeslagregeling 2 of 3 van toepassing is.

Toeslagregeling 2 – Deze regeling is van toepassing als u onder de uitspraak valt in de rechtszaak van Grey Blue Circle tegen SPIN. Als dit zo is, dan heeft u van ons een schriftelijke bevestiging ontvangen. Onder deze regeling vallen:

  • IBM’ers die op of vóór 1 januari 1996 uit dienst zijn gegaan en nog geen pensioen ontvingen maar wel met hun opgebouwde pensioen van AMEV naar SPIN zijn overgegaan, tenzij per 1 januari 1996 sprake was van voortgezette pensioenopbouw vanuit een sociaal plan (bijv. HER II) van IBM;
  • Gepensioneerden die per 1 januari 1996 van AMEV naar SPIN zijn overgegaan en per 1 januari 1996 reeds een pensioen ontvingen.

Toeslagregeling 3 – Deze regeling is van toepassing als u tussen 1 januari 1982 en 31 december 1995 bij IBM uit dienst bent gegaan. U heeft toen gekozen om uw IBM-pensioen niet over te dragen naar SPIN, maar bij AMEV te laten staan. De toeslag hierop ontvangt u wel van SPIN. Lees het Toeslagbeleid voor regeling 3.