Pensioen ontvangen

Uw pensioen wordt in 2024 nog op de volgende data uitbetaald:

24 april

23 mei

24 juni

24 juli

22 augustus

24 september

24 oktober

22 november

23 december

U ontvangt aan het begin van elk jaar een jaaropgave over het voorafgaande jaar, een bruto/netto-specificatie voor het nieuwe jaar en bericht over een eventuele verhoging van uw pensioen.