Pensioen ontvangen

Uw pensioen wordt in 2023 nog op de volgende data uitbetaald:

24 oktober 2023
23 november 2023
21 december 2023

U ontvangt aan het begin van elk jaar een jaaropgave over het voorafgaande jaar, een bruto/netto-specificatie voor het nieuwe jaar en bericht over een eventuele verhoging van uw pensioen.