Bruto/netto specificatie 2023 en jaaropgave 2022

Op 24 januari hebben wij de eerste pensioenen van 2023 uitbetaald. SPIN heeft de bruto pensioenen per 1 januari verhoogd met een toeslag, deze toeslag is meegenomen in de eerste uitbetaling. We hebben de bruto/netto specificaties op 24 en 25 januari verstuurd. Meer informatie over de toeslag, belasting en premies ziet u hierop terug. De jaaropgaves over 2022 vallen begin februari op de mat.

De netto pensioenen zijn in januari 2023 veelal een stuk hoger dan u gewend bent. Dit komt door de toeslag en door gunstigere belastingtarieven. Wij voeren geen wijzigingen door in uw betaling (bijvoorbeeld in het wel of niet toepassen van loonheffingskorting) tenzij u ons dat gevraagd hebt.