Bruto/netto specificatie 2024 en jaaropgave 2023

Uw bruto-netto specificatie van januari en uw jaaropgave over 2023 staan  voor u klaar in MijnSpin.  Deze specificatie en jaaropgave ontvangt u ook per post.

De bruto/netto specificaties versturen we vanaf 24 januari. Meer informatie over de ingehouden belasting en premies ziet u hierop terug. Ook een eventuele toeslag is meegenomen in de eerste uitbetaling.

De jaaropgaves sturen wij uiterlijk begin februari naar u toe.