Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds, uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenverplichtingen van de DB pensioenen kunnen worden nagekomen. De groene lijn in de grafiek hieronder geeft de actuele dekkingsgraad weer. Toezichthouder DNB verplicht pensioenfondsen om hun dekkingsgraad te berekenen volgens het gemiddelde van de twaalf voorafgaande actuele dekkingsgraden. Dit wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Deze wordt weergegeven door de blauwe lijn. Voor het beleid dat het bestuur van SPIN voert is, op grond van de pensioenwet, de beleidsdekkingsgraad leidend.

Ontwikkeling dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad (groene lijn) is in januari gedaald van 134,9% naar 134%. Ook de beleidsdekkingsgraad (blauwe lijn) is heel licht gedaald van 137,6% naar 137,4%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de twaalf voorafgaande actuele dekkingsgraden.

Technische voorzieningen

De technische voorzieningen bestaan uit een pot geld die op dit moment moet worden aangehouden om alle uitkeringen in de toekomst te kunnen voldoen. De hoogte van de voorzieningen wordt bepaald door de marktrente. Hoe lager de marktrente, hoe meer geld we moeten aanhouden.

Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds, uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenverplichtingen kunnen worden nagekomen. De groene lijn geeft de actuele dekkingsgraad weer. Toezichthouder DNB verplichtpensioenfondsen om hun dekkingsgraad te berekenen volgens het gemiddelde van de twaalf voorafgaande actuele dekkingsgraden. Dit wordt de beleidsdekkingsgraadgenoemd. Deze wordt weergegeven door de blauwe lijn. Voor het beleid dat het bestuur van SPIN voert is, op grond van de pensioenwet, de beleidsdekkingsgraad leidend.

Vereiste dekkingsgraad

De zwarte lijn is de vereiste dekkingsgraad. Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt, is er sprake van een dekkingstekort. Als er vijf jaar op rij sprake is van een dekkingstekort, moet SPIN de pensioenen misschien verlagen. In bovenstaande grafiek ziet u hoe ruim SPIN boven de vereiste dekkingsgraad zit.