Duurzaamheidsrisico’s

Duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, als het zich voor doet, ervoor kan zorgen dat de waarde van belegging daalt.

Duurzaamheidsrisico’s kunnen spelen bij aandelen, bedrijfsobligaties, staatsobligaties, hypotheekleningen en afgeleide instrumenten waarin wij beleggen. Op ecologisch gebied kan je denken aan klimaatverandering, waterschaarste en vervuiling.  Sociale thema’s zijn het respecteren van arbeids- en mensenrechten en de veiligheid van producten en diensten. Desamenstelling en beloning van het bestuur, interne processen om fraude en witwassen te voorkomen en bedrijfsethiek zijn voorbeelden van governance.

Effect op pensioenregeling

Duurzaamheidsrisico’s kunnen zich op allerlei manieren voordoen. Een onderneming of sector kan bijvoorbeeld negatief worden beïnvloed door klimaatverandering, waardoor de winst onder druk komt te staan. En de waarde van aandelen of de kredietwaardigheid daalt. Een ander voorbeeld is dat een bedrijf of land negatief in het nieuws komt door ecologische- of arbeidskwestie, waardoor de reputatie van het bedrijf of land verslechtert. Ook hierdoor kan de waarde van aandelen of de kredietwaardigheid van het land of bedrijf dalen.

Als de waarde van beleggingen dalen door duurzaamheidsrisico’s heeft dat gevolgen voor het pensioen dat u opbouwt. Dat kan dan lager worden.

Governance

Door duurzaamheidsrisico’s mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen zorgen we ervoor dat onze beleggingen stabiel presteren op de lange termijn en voor duurzame, economische groei staan. Onze uitgangspunten zijn vastgelegd in ons duurzaamheidsbeleid. Daarnaast is onze risicohouding vastgesteld in ons risicobeleid. Deze risicohouding is vertaald naar het strategisch beleggingsbeleid waarin beleggingsrichtlijnen en restricties staan. Op verschillende niveaus voeren we controles uit zodat we zeker weten dat de uitvoering door de vermogensbeheerders in lijn is en blijft met onze richtlijnen en restricties.

Ons beloningsbeleid zet ook niet aan tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

Instrumenten

Om duurzaamheidsrisico’s te beheersen, treden wij op als actieve aandeelhouder.  We hebben een focus op ondernemingsbestuur en klimaat bij de keuze van aandelen en obligaties. En de ondernemingen waarin wij beleggen, moeten minimaal voldoen aan een aantal internationale normen en verdragen.