Marktontwikkelingen augustus 2023

Wanneer we kijken naar de koersen op de financiële markten per eind augustus zien we (op maandbasis) geen grote verschillen vergeleken met eind juli. We zien echter wel enig verschil in economische activiteiten op regionaal niveau: Europa en China stagneren, terwijl de Verenigde Staten door blijft groeien. Hierdoor zien we dat de Amerikaanse dollar wat hoger noteerde ten opzichte van de euro. Daarnaast liep ook de rente in de VS verder op, terwijl we in Europa een lichte daling zagen. Bij grondstoffen waren het vooral olie (+3,7% in euro) en gas (+6,6% in euro) die ervoor zorgden dat de brede grondstoffenindex ruim 1% hoger stond dan vorige maand.

 Aandelen

In augustus verloor de MSCI All Countries World Index (in euro gemeten) wat terrein: -1,3%. Hierbij was een duidelijk verschil zichtbaar tussen opkomende markten (-4,7%) en ontwikkelde markten (-0,8%). Binnen ontwikkelde markten was Noord-Amerika (-0,3%) de regio die het best presteerde. Japan (-0,9%) kwam nog in de buurt, maar Europa (-2,5%) en Pacific exclusief Japan (-4,4%) lagen er beduidend zwakker bij. Bij opkomende markten zagen we dat China geen gevolg kon geven aan de sterke maand juli; het leverde maar liefst 7,5% in. Latijns-Amerika (-5,8%), Azië (-4,7%) en EMEA (-3,8%) deden het relatief beter. Ook in augustus was energie de best presterende sector en bleven  materialen en bedrijven in de nutssector wat achter. ‘Waarde’ en ‘groei’ ontliepen elkaar niet veel.

Obligaties

Zoals eerder vermeld was er afgelopen maand een duidelijk verschil te zien op het gebied van rente. De 10-jaarsrente in de VS steeg tot boven de 4% (+0,15% naar 4,11%). Zowel de Duitse 10-jaarsrente (naar 2,46%) als de Nederlandse 10-jaarsrente (naar 2,79%) daalden met 0,03% voor de maand. De risicopremies liepen op in augustus. De sterkste stijging was te zien bij staatsobligaties van opkomende markten (+0,24% tot 4,22)%. Een minder sterke stijging was waarneembaar bij meer risicovolle bedrijfsobligaties (+0,06% tot 4,29%), net als bij minder risicovolle bedrijfsobligaties (+0,08% tot 1,55%).