Marktontwikkelingen december 2022

Met negatieve maandrendementen voor bijna alle vermogenscategorieën is het beleggingsjaar 2022 in mineur geëindigd. Aandelen noteerden in de breedte lager en de meeste obligaties ook. De rente liep immers weer stevig op. De Fed kwam voor de laatste keer voor het jaar bijeen en verhoogde de beleidsrente met 50bp. Dat was ingecalculeerd door de marktpartijen, de bijgaande boodschap van de Fed echter niet: er komen nog meer renteverhogingen aan zolang de inflatie niet gestaag richting de 2% gaat. Ook de ECB verhoogde de rente met 50 bp (nu op 2%), en bracht een boodschap van gelijke strekking. De dollar leverde per saldo terrein in en eindigde de maand op 1,07 (-3%).

Aandelen

De MSCI All Countries World Index daalde (in euro gemeten) in december met 7,3%. Net als in november deden opkomende markten (-4,9%) het weer beter dan ontwikkelde markten (-7,6%).

Binnen ontwikkelde markten lag Noord-Amerika er zwak bij (-9,2%) in vergelijking met Europa (-3,5%) en Japan (-3,3%). Binnen opkomende markten was er niet heel veel verschil tussen de regio’s, maar wel op landenniveau. Zo noteerde Argentinië sterk hoger (+8,6%) en Peru lager (-11,5%). Het was (weer) een maand waarbij  ‘groei’ het moest afleggen tegen ‘waarde’; dat zagen we mede bevestigd op sectorniveau, waar IT de slechtst presterende sector was met een negatief rendement van -11,0%.

Obligaties

De boodschap van centrale banken miste hun uitwerking niet: de Duitse 10-jaarsrente steeg sterk met 0,64% tot 2,57%. De 10-jaarsrente van de VS liep minder hard op (met +0,27% naar 3,88%). Desalniettemin was de risico opslag voor minder risicovolle bedrijfsobligaties lager voor de maand december (-0,12% tot 1,67%), net als bij staatsobligaties voor opkomende markten (-0,15% tot 4,53%). Bij meer risicovolle bedrijfsobligaties was de opslag echter hoger (+0,07% tot 5,15%).