Marktontwikkelingen eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal was er op de financiële markten optimisme over een wereldwijd herstel van de economie. De ontwikkelingen in zowel de Verenigde Staten (VS) als Europa gaven voeding aan dit optimisme.

Aandelen

Aandelen ontwikkelde markten

De aandelenmarkten in alle ontwikkelde landen stegen flink. Net als in het laatste kwartaal van 2020 waren er nauwelijks grote verschillen. In de VS werd het rendement (9,7%) geholpen door een stijging van de dollarkoers van 4%. In Europa was de stijging 8,4%. Ondanks enige Brexit-perikelen deed de Britse markt het nog iets beter: 10,5%.

De best presterende sectoren waren financiële waarden (o.a. banken en verzekeraars), energie (o.a. olie- en gasbedrijven) en de industrie. Bedrijven gericht op consumentengoederen, de gezondheidszorg en de IT deden het een stuk minder, zelfs minder goed dan het beursgemiddelde.

Ontwikkelingen aandelen opkomende markten

Opkomende markten zijn landen die nog in ontwikkeling zijn. Ook hier stegen de koersen. De MSCI Emerging Markets Index houdt een gemiddelde van aandelen in dit soort landen bij en steeg met 6,5% in het eerste kwartaal.

Dat was niet te danken aan Latijns-Amerika, want daar daalden de markten per saldo licht. En dan vooral in de landen die sterk getroffen zijn door het coronavirus: Brazilië, Argentinië en Colombia. Gunstige uitzondering was Chili. Daar werd – mede dankzij een succesvol vaccinatieprogramma – een winst van 21% geboekt.

In Azië steeg de index met 6,4%, vooral dankzij India (ruim 9%). China bleef daar met 3,7% bij achter. In Oost-Europa vielen Rusland en Tsjechië op met rendementen van bijna 10%.

Vastrentende waarden

Staatsobligaties

Rentes op staatsobligaties liepen tijdens het eerste kwartaal op. Dat was het geval van het optimisme over het economisch herstel en toenemende zorg over een (snel) stijgende inflatie. Meer risicovolle staatsobligaties deden het beter dan de veilige Europese.

Het rendement voor 30-jaars Duitse en Nederlandse staatsobligaties is dankzij de stijging weer licht positief. Voor 10-jaars staatsobligaties is het rendement – ondanks een stijging tijdens het eerste kwartaal – in beide landen nog altijd negatief.

Obligaties opkomende markten

Het rendement op staatsobligaties van opkomende landen was dit kwartaal negatief. Positieve uitschieters waren Angola, Costa Rica, Sri Lanka en Zambia; obligaties van deze landen stegen juist sterk in waarde.

Bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties hadden een redelijk stabiel kwartaal, zowel in Europa als in de VS. Bedrijfsobligaties in Europa presteerden 0,4% beter dan een vergelijkbare portefeuille met Duitse staatsobligaties. In de VS presteerde de standaard credit index 0,9% beter dan Amerikaanse staatsobligaties. Verschillen tussen de sectoren waren weer relatief beperkt.

Wereldwijde obligaties met een hoger risico kenden opnieuw een zeer sterk kwartaal. De categorie presteerde – net als tijdens het vierde kwartaal van 2020 – veel beter dan een portefeuille van onderliggende staatsobligaties. De opkomende landen bleven wel iets achter bij de VS en Europa. De best presterende sectoren waren energie en vrije tijd.

Samenvattend

Hoewel het gehele kwartaal opnieuw in het teken stond van de pandemie wisten markten opvallend genoeg toch verder te herstellen. Dat herstel werd vooral geholpen door steunpakketten van de overheden en de enorme liquiditeit die door centrale banken wordt verstrekt. Ook de gunstige vooruitzichten voor de ontwikkeling van vaccins tegen COVID-19 hadden een positieve uitwerking op de markt. Hoewel grote delen van de economie nog gesloten blijven, lijken de economische vooruitzichten steeds beter te worden. Het optimisme kent geen grenzen!

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u?

Bekijk hieronder de cumulatieve jaarrendementen van onze beleggingscohorten tot en met 31 maart 2021.