Marktontwikkelingen februari 2022

Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen en financiële markten hebben hier scherp op gereageerd. Het Westen reageerde door het opleggen van sancties. Dit zorgde ervoor dat het algehele sentiment nog verder verslechterde. Een groot deel van Russische grondstoffen en goederen van Russische bedrijven worden niet meer afgenomen en dat gebrek aan aanbod heeft een enorm prijsopdrijvend effect op bijvoorbeeld olie en gas. Hierdoor loopt ook de inflatie(verwachting) op. Tegelijkertijd zijn beleggers op zoek naar een veilige haven en dit heeft een enigszins dempende werking op de rentes.

Aandelen

Bijna alle regio’s behaalden een negatief rendement deze maand; alleen Latijns-Amerika kende een positief rendement van 4,6% (in euro). Europa, de VS en de opkomende markten index kenden allen een negatief rendement van circa 3%.Wederom lagen de rendementen qua sectoren en stijl weer ver uit elkaar. Groeiaandelen deden het relatief minder goed dan waarde aandelen. Ook in februari presteerden energiebedrijven en grondstoffen relatief goed, en waren IT en luxe consumptiegoederen de voornaamste sectoren die achterbleven qua rendement.

 Obligaties

Door de vlucht naar veiligheid is het verschil groter geworden tussen euroswaps (alle Europese landen) en de financieel sterkere landen (bijv. Duitsland en Nederland). De 10-jaarsrente liep in de voornaamste markten verderop. De Duitse 10-jaarsrente kende eind februari een effectief rendement van0,13% (+0,12%). De inflatieverwachting in Europa liep weer verder op, waardoor het nu hoger is dan het beoogde niveau van de ECB (2%). De risico opslag voorminder risicovolle en meer risicovolle bedrijfsobligaties liepen op tot 1,48%(+0,41%) en 4,58% (+0,40%) respectievelijk, wat negatieve rendementen als gevolg had voor februari.