Marktontwikkelingen januari 2022

De financiële markten zijn 2022 een tikkeltje nerveus begonnen. Met name de aandelenmarkten lagen er niet zo fraai bij. Waar de opkomende markten nog bescheiden verliezen kenden (-0,5% in euro), was de brede ontwikkelde marktindex fors lager (-5,0% in euro). Aanleiding is de angst dat centrale banken (met name die van de VS) de beleidsrente sneller zullen verhogen om de oplopende inflatie te beteugelen. De olieprijs liep deze maand maar liefst 16% op.

Aandelen

Niet alleen tussen regio’s waren de verschillen groot bij aandelen; ook qua sectoren en stijl lagen de rendementen ver uit elkaar. Net als vorige maand presteerden groei aandelen relatief minder goed dan waarde aandelen. De hogere olieprijs zorgde ervoor dat de energiebedrijven het relatief goed deden. En hetzelfde geldt voor de financiële waarden, die profiteerden van de oplopende rente. IT was wederom de voornaamste sector die achterbleef qua rendement.

Obligaties
De 10-jaarsrente in zowel de VS als Europa liep verder op. De Duitse10-jaarsrente kent sinds lange tijd weer een positief rendement na een stijging in januari van 0,19% tot +0,01%. Ook de inflatieverwachting in Europa liep iets verder op. De risico-opslag voor minder risicovolle en meer risicovolle bedrijfsobligaties liepen op tot 1,07% (+0,09%) en 4,18% (+0,45%) respectievelijk, met negatieverendementen voor de maand als gevolg.