Marktontwikkelingen juli 2022

De laatste tijd verschuift de aandacht op financiële markten naar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, en daarmee is er minder oog voor de actualiteit. Eén van de gevolgen, een (hardnekkig) hogere inflatie, wordt door centrale banken bestreden middels renteverhogingen. Producenten krijgen hierdoor te maken met hogere kosten die niet (volledig) doorberekend kunnen worden aan de consument. Aan de andere kant is de consument in deze onzekere tijd voorzichtiger geworden en houdt de hand meer op de knip. Marktpartijen zijn bang dat hierdoor economieën in een recessie kunnen belanden. Nu de eerste signalen hiervan zichtbaar beginnen te worden, zien we de lange rente iets teruglopen; hiermee wordt ingespeeld op minder agressieve renteverhogingen door centrale banken (aangezien centrale banken ten tijde van een recessie niet snel de rente zullen verhogen). Aandelenmarkten profiteerden hiervan en boekten stevige winsten in de maand juli.

Aandelen

In juli was er een duidelijk herstel te zien op de aandelenmarkten. De MSCI All Countries World Index kreeg er 9,7% bij. Europa (+7,6%) bleef relatief wat achter bij Noord-Amerika (+11,8%) en Japan (+8,4%). In tegenstelling tot vorige maand deden opkomende markten (+2,3%) het relatief wat minder goed. Hierbij was een duidelijk verschil waarneembaar naar regio’s: EMEA -6,1%, Azië +1,2% en Latijns-Amerika +6,9%. Door de daling van de lange rente is de risicobereidheid wat opgelopen bij beleggers. Zo zagen we dat groeiaandelen (+12,9%) afgelopen maand meer in trek waren dan waardeaandelen (+6,6%). En presteerde een defensieve sector als gezondheidszorg (+5,8%) wat minder dan IT (+15%) of luxe consumentengoederen (+14,7).

Obligaties

Sinds tijden zagen we op de obligatiemarkten dalende rentes. Over verschillende looptijden (10/20/30-jaars obligaties) zagen we een daling van rond een half procent. De Duitse 10-jaarsrente daalde met 0,52% tot 0,82%. In de VS dook de 10-jaarsrente weer stevig onder de 3% (2,65%); een daling van 0,37%. De risico opslag voor minder risicovolle en meer risicovolle bedrijfsobligaties daalden eveneens: 1,84% (-0,28%) en 5,59% (+0,89%) respectievelijk, met positieve rendementen als gevolg voor de maand juli.