Marktontwikkelingen maart 2022

Ook in maart was de inval van Rusland in Oekraïne de dominante factor op de financiële markten. Grondstoffenprijzen liepen in de breedte met meer dan 10% op, wat de inflatie verder aanwakkerde. Het scenario van stagflatie, waarbij stagnerende economische groei gepaard gaat met inflatie, wordt steeds realistischer. Vanwege het corona virus gingen in China een aantal regio’s weer in lockdown. Ook dit heeft een opwaarts effect op de inflatie, aangezien het aanbod van goederen vanuit China hierdoor stokt. De hoge inflatie zet druk op centrale banken om de rente te verhogen, met dalende obligatiekoersen tot gevolg. Aandelenmarkten lieten halverwege de maand een draai zien. Naast een vlucht uit dalende obligaties kunnen aandelen namelijk dienen als bescherming tegen inflatie.

In navolging van ons bericht van 18 maart j.l. melden we bij deze dat onze vermogensbeheerder Aegon AM per 1 april Russische en Wit-Russische bedrijven uitsluit in de fondsen.

Aandelen

De brede aandelenindex MSCI World steeg met meer dan 3% afgelopen maand. De verschillen tussen landen en regio’s waren echter erg groot. Europa steeg met 0,8%, Noord-Amerika met 4,5%. China (-7,1%) trok de opkomende markten index mee omlaag (-2,2%). Waarde- en groeiaandelen deden deze maand nauwelijks voor elkaar onder. Qua sectoren was er wel duidelijk onderscheid te zien; energie- en nutsbedrijven deden het goed vanwege de hoge olie- en energieprijzen. Financiële waarden en luxe consumptiegoederen waren achterblijvers deze maand.

Obligaties

Rentes bleven over een breed front verder oplopen. De 10-jaarsrente in de VS steeg met 0,51% naar 2,34%; en in Duitsland was dit met 0,42% gestegen tot 0,55%. In de VS wordt nauwgezet gekeken naar het verschil tussen de 2-jaarsrente en de 10-jaarsrente. Wanneer de 2-jaarsrente hoger noteert dan de 10-jaarsrente kan dit een voorbode zijn van een aankomende recessie. De risico opslag voor minder risicovolle en meer risicovolle bedrijfsobligaties daalden tot 1,29% (-0,19%) en 4,12% (-0,46%) respectievelijk, met positieve rendementen als gevolg voor maart.