Marktontwikkelingen mei 2023

Net als vorige maand, liet mei weer kleine uitslagen zien op de financiële markten. Er waren echter toch enkele noemenswaardige zaken, maar die waren klaarblijkelijk al ingeprijsd. Uit eigen land kwam het nieuws dat de Wet Toekomst Pensioen (Wtp) is goedgekeurd door de Eerste Kamer. In de VS stond in het begin van de maand de bankensector weer in de spotlights na de overname van de First Republic Bank door JP Morgan. Later verschoof de aandacht naar het Amerikaanse schuldenplafond; als een akkoord hier zou uitblijven zouden de VS technisch failliet zijn. Markten haalden opgelucht adem na het akkoord eind van de maand. Frankrijk kreeg een lagere waardering door kredietbeoordelaar Fitch, maar dit had geen noemenswaardig effect op de prijs van de Franse staatsobligaties. Grondstoffen werden wat goedkoper in mei en de euro noteerde lager tegen de belangrijkste valuta.  

Aandelen

De MSCI All Countries World Index steeg (in euro gemeten) in mei met 2,4%, dit komt met name door de lagere koers van de euro. Opkomende markten (+1,8%) bleven licht achter bij ontwikkelde markten (+2,5%). Binnen de ontwikkelde markten waren de uitslagen verdeeld: Pacific exclusief Japan (-2,6%) en Europa (-2,5%) leverden in; Noord-Amerika (+3,9%) en Japan (+5,5%) waren de winnaars. Hetzelfde beeld was te zien bij opkomende markten. Hier varieerde het tussen -2,6% voor de EMEA-regio en +2,7% voor Latijns-Amerika. Deze maand was energie was de minst presterende sector en was IT de koploper. ‘Groei’ deed het beter dan ‘waarde’.

Obligaties

Ten opzichte van april was er in Europa een ander beeld te zien op de rentemarkt dan in de VS. De Duitse 10-jaarsrente daalde licht met 0,03% tot 2,28%, net als de Nederlandse 10-jaarsrente (naar 2,66%). In de VS steeg de 10-jaarsrente echter met 0,23% naar 3,64%. De risicopremies bewogen wederom nauwelijks de afgelopen maand. De opslag voor minder risicovolle bedrijfsobligaties steeg met 0,08% tot 1,69%, ongeveer gelijk aan de meer risicovolle bedrijfsobligaties (+0,10% tot 5,10%). Staatsobligaties voor opkomende markten daalden juist licht (-0,06% tot 4,77)%.