Marktontwikkelingen tweede kwartaal 2021

In het tweede kwartaal ontwikkelden de financiële markten zich positief. Net als in het eerste kwartaal. De meeste landen konden economisch herstellen. Dat kwam door vaccinatieprogramma’s tegen COVID-19 en versoepelingen van de coronamaatregelen. Ook was er sprake van banengroei. De inflatie steeg niet verder ondanks de stijging van de olieprijzen. De rente steeg licht en de goudprijs herstelde.

Aandelen ontwikkelde markten

De aandelenmarkten in alle ontwikkelde landen stegen opnieuw. In de VS werd het hoogste rendement genoteerd (7,8%). De Europese aandelenindex boekte een winst van 6,5%. De aandelenmarkt in het Verenigd Koninkrijk bleef achter met een stijging van 5%.
De best presterende sector was energie. Maar ook het rendement van de sectoren informatietechnologie en gezondheid deden het goed. De sector nutsbedrijven daalde licht. De sectoren industrie en consumentengoederen bleven ook achter bij het gemiddelde.

Ontwikkelingen aandelen opkomende markten

Opkomende markten zijn landen die nog in ontwikkeling zijn. De overall index steeg met 4,1%.

  • In Latijns-Amerika steeg de regio-index met 14%. De Braziliaanse markt deed het goed met een stijging van 22%. Maar de index van Chili viel juist met 15% terug, na een stijging van 21% in het eerste kwartaal.
  • In Azië steeg de index met 2,8%. Hierbij bleef de Chinese markt iets achter met een toename van 1,4%, terwijl de beurs in India het herstel voortzette met een toename van 6%.
  • Alle Oost-Europese landen hadden hoge rendementen van 13-18%. De Turkse index daalde licht.

Vastrentende waarden

Staatsobligaties

Rentes op staatsobligaties volgden de oplopende trend, met uiteindelijk een kleine stijging gedurende het kwartaal. Dit kwam vooral door drie dingen. Ten eerste het aanhoudend optimisme over een economisch herstel. Ten tweede door zorgen over een stijgende inflatie. En ten derde door het mogelijk afbouwen van de verschillende stimuleringsmaatregelen. De rente op 10-jaars en 30-jaars staatsobligaties uit Duitsland en Nederland stegen. De 10-jaars rente in de VS daalde juist iets.

Obligaties opkomende markten

Het rendement op staatsobligaties van opkomende markten was dit kwartaal positief. Vooral de obligaties van Ecuador, Angola, Sri Lanka en Zuid-Afrika stegen sterk in waarde. Alleen de obligaties van El Salvador, Polen en Colombia bleven erg achter.

Bedrijfsobligaties

De bedrijfsobligaties hadden opnieuw een sterk kwartaal. Ze presteerden veel beter (1,8%) dan een portefeuille van onderliggende staatsobligaties met een vergelijkbaar looptijdsprofiel. De rendementsverschillen tussen de drie belangrijkste markten waren klein. Het rendement in de VS was +1,9%, terwijl Europa en opkomende landen rendementen behaalden van zo’n +1,7% en +2,1%. Op sectorniveau waren de verschillen best groot. Alle sectoren behaalden een positief rendement ten opzichte van staatsobligaties. Alleen vastgoed niet.

Samenvattend

Dankzij coronamaatregelen en steunpakketten groeide het producenten- en consumentenvertrouwen. Ook de consumptie en investeringen stegen. Mede hierdoor waren er zorgen over toekomstige verwachte inflatie. Verdere (werkelijke) inflatiestijging bleef echter uit, waardoor obligatiemarkten initieel verlies goed hebben gemaakt. Dit zorgde voor een positieve marktontwikkeling.

Wat betekenen deze ontwikkelingen
voor u?

Bekijk hieronder de cumulatieve jaarrendementen van onze beleggingscohorten tot en met 31 mei 2021.

Zoals u weet, zijn onze beleggingsprofielen vanaf 1 juni aangepast. Door een andere beleggingsmix van aandelen en obligaties worden rendementen en risico’s beter op elkaar afgestemd. In de brief die wij u hierover onlangs hebben gestuurd, leest u er meer over. U kunt deze brief inzien op MijnSPIN.

Hieronder vindt u de rendementen van onze nieuwe beleggingscohorten van 1 tot en met 30 juni 2021.