Nieuw pensioenstelsel gaat iets later in

Het lukt minister Schouten niet om de Wet Toekomst Pensioenen op 1 januari 2023 in te laten gaan. De Tweede Kamer heeft meer tijd nodig. Minister Schouten heeft laten weten dat de nieuwe wet waarschijnlijk op 1 juli 2023 ingaat. Het nieuwe pensioenstelsel – dat op de Wet Toekomst Pensioenen is gebaseerd – gaat dus later in. Voorlopig blijft 1 januari 2027 de uiterste datum waarop pensioenregelingen moeten voldoen aan de nieuwe regels.

SPIN bereidt zich verder voor

SPIN moet  weliswaar wachten op de nieuwe pensioenwetgeving, maar we bereiden ons op dit moment al voor op mogelijke veranderingen. Wanneer de nieuwe wet bekend is, kunnen de beide ondernemingsraden en IBM en Kyndryl afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling van SPIN.

SPIN helpt hen daarbij met advies en technische ondersteuning. Wij willen een nieuwe pensioenregeling graag goed blijven uitvoeren, op een manier die in het belang is van alle betrokkenen.

Heeft u vragen? Kijk dan op onze website. Daar vindt u onder andere de antwoorden op de meest gestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel.