Nieuw pensioenstelsel: uiterlijk vanaf 2027

Pensioen ziet er in Nederland straks voor veel mensen anders uit. Er komen nieuwe regels, en die regels hebben invloed op uw pensioenregeling bij SPIN. Veel dingen blijven trouwens wel hetzelfde: uw pensioen lijkt onder het nieuwe stelsel erg veel op wat u nu bij SPIN heeft, de zogenaamde DC- regeling. De regeling wordt op onderdelen wel aangepast. Maar omdat uw DC-kapitaal niet meer groeit door premies zult u daar waarschijnlijk weinig of niets van merken.

SPIN houdt vinger aan de pols

Over wat er precies gaat veranderen valt nog niet zo veel te zeggen. Er moet nog wel het nodige gebeuren voordat wij (IBM, Kyndryl en SPIN) helemaal klaar zijn voor het nieuwe pensioenstelsel. Voor nu zijn eerst beide werkgevers (IBM en Kyndryl) en hun ondernemingsraden aan zet. Zij moeten voor hun ondernemingen afspraken maken over nieuwe pensioenregelingen die passen binnen het nieuwe stelsel.

SPIN helpt hen daarbij met advies en technische ondersteuning. Ook omdat wij de pensioenregelingen wel moeten kunnen – en willen – blijven uitvoeren. Daarnaast moeten wij ervoor zorgen dat het pensioen dat al is opgebouwd zijn waarde behoudt. We zoeken samen met de andere partijen naar de beste oplossing voor uw pensioen. Daarbij hebben we ook uw hulp nodig.

Zo bent u in 2022 benaderd voor een risicobereidheidsonderzoek. Via dat onderzoek verwachten we beter een inzicht te krijgen van hoe onze regeling goed kan worden afgestemd op de hoeveelheid risico die u als deelnemer wilt en kunt nemen.

We houden u de komende maanden op de hoogte van het laatste nieuws. Zodat u straks ruim op tijd weet waar u aan toe bent. Heeft u inhoudelijke vragen? Kijk dan vooral op onze website. Daar vindt u onder andere , de antwoorden op de meest gestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel.