Nieuwe reglementen per 1 januari 2023

Het BasisPensioenreglement en ook het Arbeidsongeschiktheidsreglement-II zijn geactualiseerd. De nieuwe reglementen gaan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2023. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • uitruil van het DB-ouderdomspensioen naar partnerpensioen is niet meer beperkt tot de verhouding 100:70. Het partnerpensioen mag na uitruil ook hoger zijn dan 70% van het ouderdomspensioen. Het mag echter niet hoger zijn dan het ouderdomspensioen dat overblijft (zie artikel 25);
  • deeltijdpensioen is mogelijk voor 50% van de gebruikelijke arbeidsduur (het werkelijk aantal gewerkte uren). Dit komt in de plaats van 50% van de normale arbeidsduur (40 uur). Het is daardoor voor parttimers makkelijker om met deeltijdpensioen te gaan (zie artikel 24.1);
  • in artikel 14 is duidelijker aangegeven dat opeenvolgende perioden van verlof worden gezien als één periode;
  • als u keuzes maakt voor uw pensioen, dan rekenen wij deze keuzes door in een bepaalde volgorde. Deze volgorde is nu vastgelegd in artikel 22.2;
  • er is alvast een artikel toegevoegd over bedrag ineens (artikel 25a). Dit artikel treedt nog niet in werking per 1 januari 2023, maar op het moment dat de wet herziening bedrag ineens is aangenomen. Het is nog onduidelijk wanneer deze wet in werking treedt.

U vindt de nieuwe reglementen hier.