Ook in 2023 de DB-pensioenen weer verhoogd met een toeslag

Ook dit jaar verhogen wij  het pensioen van (gewezen) DB-deelnemers en pensioengerechtigden. En dat is goed nieuws na een jaar van steeds hoger oplopende prijzen. In toeslagregeling 1 wordt uw pensioen met 10,9% verhoogd. In toeslagregeling 2 is de verhoging 17,16% en in toeslagregeling 3 is de verhoging 9,91%. Deze verhogingen gaan direct in. Als u al pensioen ontvangt, ziet u dit terug in uw uitkering van januari.

De werkgevers en ondernemingsraden maken afspraken met elkaar over de pensioenregelingen, waaronder ook de toeslagen. SPIN voert deze afspraken uit. Er zijn drie verschillende toeslagregelingen. In principe is toeslagregeling 1 van toepassing op uw DB-pensioen. Voor een aantal van u gelden andere, in het verleden gemaakte afspraken. In dat geval kan toeslagregeling 2 of 3 van toepassing zijn. U kunt niet overstappen naar een andere toeslagregeling. Door de fors hogere prijzen en het verschil in de berekeningswijze  zijn de verschillen tussen de regelingen dit jaar groter dan gebruikelijk.

Hieronder leggen we dit per regeling aan u uit.

Toeslagregeling 1

De toeslag op uw DB-pensioen is 75% van de stijging van de consumentenprijsindex inclusief effecten van btw, accijnzen en subsidies van september 2021 tot en met september 2022. Deze prijsindex steeg met  14,53%. Uw pensioen wordt dan verhoogd met 10,9%.

Toeslagregeling 2

Toeslagregeling 2 is van toepassing als u valt onder de uitspraak in de rechtszaak van Grey Blue Circle tegen SPIN die in het verleden is gevoerd. De toeslag op uw DB-pensioen bedraagt dan 100% van de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex exclusief effecten van btw, accijnzen en subsidies van september 2021 tot en met september 2022. Deze prijsindex steeg met  17,16%.  Uw pensioen wordt dan verhoogd met 17,16%.

Toeslagregeling 3

Toeslagregeling 3 is van toepassing als u tussen 1 januari 1982 en 31 december 1995 bij IBM uit dienst bent gegaan en u uw IBM-pensioen niet hebt overgedragen naar SPIN, maar bij AMEV hebt laten staan. De toeslag is dan, net als in toeslagregeling 2, gebaseerd op 100% van de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex exclusief effecten van btw, accijnzen en subsidies  van september 2021 tot en met september 2022. Het verschil met toeslagregeling 2 is dat in toeslagregeling 3 is afgesproken dat de toeslag niet meer is dan gemiddeld 1,75% per jaar. Hierbij kijken wij ook naar het verleden en houden rekening met alle jaren waarin de toeslag lager was dan 1,75%. Hierdoor is uw toeslag dit jaar toch hoger dan 1,75% en bedraagt uiteindelijk 9,91%.

Toeslag is niet vanzelfsprekend

Onze financiële positie is op dit moment goed en binnen onze mogelijkheden doen wij er alles aan om dat zo te houden. Een toeslag is echter niet vanzelfsprekend. Of een verhoging werkelijk plaats kan vinden, blijft onder andere afhankelijk van wetgeving, algemene ontwikkelingen en de financiële positie van SPIN. De financiële positie van SPIN wordt onder andere uitgedrukt in de dekkingsgraad. Deze is mede afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. Het kan dus zo zijn dat wij in de toekomst eventuele prijsstijgingen mogelijk niet of slechts gedeeltelijk kunnen compenseren.

U vindt de actuele stand van onze dekkingsgraad op spin.nl/dekkingsgraad.