Stijgende prijzen en dalende beleggingen; wat betekent dit voor uw pensioen?

Stijgende prijzen en dalende beleggingen; wat betekent dit voor uw pensioen?

We leven in uitdagende tijden; prijzen stijgen en ook de beleggingsmarkten stemmen niet onmiddellijk positief. U bent daar wat uw pensioen betreft misschien niet direct mee bezig. Het kan, met name als u vlak voor uw pensioen staat, wellicht toch vragen oproepen. We geven graag wat uitleg.

Stijgende prijzen en het effect op uw DB pensioen

Door stijgende prijzen lijden we allemaal koopkrachtverlies: We kunnen minder kopen met dezelfde hoeveelheid inkomen. Om dat tegen te gaan, beslist het bestuur jaarlijks in hoeverre er een toeslag op de DB-pensioenen mogelijk is.  We kijken daarbij naar de inflatie van de voorgaande 12 maanden (dus van september 2021 tot en met september 2022). Het bestuur houdt bij de toekenning ook rekening met de financiële positie van SPIN en de algemene economische ontwikkelingen. Zoals u van ons gewend bent, hoort u in januari of – en hoeveel – toeslag u op uw pensioen krijgt.

Dalende DC beleggingsportefeuilles

Voor de DC kapitalen gelden andere mechanismen. In de afgelopen maanden is de rente hard gestegen. Tegelijkertijd zijn ook de aandelenkoersen wereldwijd gedaald. Door die combinatie is de waarde van de DC beleggingsportefeuilles in de afgelopen maanden teruggelopen. Wij richten onze beleggingen zodanig in dat het te verwachten pensioeninkomen zoveel mogelijk wordt gestabiliseerd. Om het risico van een lager pensioen vanuit uw DC kapitaal te beperken, beleggen we vlak voor de pensioendatum meer in obligaties dan in aandelen.

Daarbij geldt het volgende: de waardedaling van de beleggingen vormt maar één kant van de vergelijking. Door de stijgende rente vermindert weliswaar de waarde van uw obligatiebeleggingen, maar de hoeveelheid pensioen die u van een verzekeraar krijgt, stijgt daardoor juist. De waarde van uw beleggingen hangt namelijk mede af van die rentestand. Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioeninkomen per euro kapitaal. Bij een rentedaling (zoals we die in de afgelopen jaren hebben gezien) gebeurt precies het omgekeerde.

Per saldo is onze doelstelling dat we door deze combinatie ervoor zorgen dat vlak voor uw pensioendatum uw te verwachten pensioeninkomen vanuit het DC kapitaal, ook bij rentebewegingen zo stabiel mogelijk blijft. Deze mechanismen bestaan alleen in de DC pensioenregeling.

Benieuwd hoe de marktontwikkelingen van invloed zijn op uw te verwachten pensioen? Logt u hier dan in op MijnSPIN.