Ted Leijen lid van het bestuur

Per 1 juli 2021 is Ted Leijen toegetreden tot het bestuur op voordracht van IBM. Hij is de opvolger van Martin Hus. Ted was voorheen lid van het verantwoordingsorgaan en was onder meer vice-voorzitter, voorzitter van de risicocommissie en hield zich bezig met voornamelijk beleggingen, DC, uitvoeringsovereenkomst en educatie.

Het bestuur van SPIN dankt Martin voor zijn jarenlange bijdrage aan en inzet voor het fonds. Verder wenst het bestuur Ted veel succes!