Wijziging belasting en eerste uitbetalingen

Op 24 januari hebben wij de eerste pensioenen van het jaar 2022 uitbetaald. SPIN heeft de bruto pensioenen per 1 januari verhoogd met een toeslag, deze toeslag is meegenomen in de eerste uitbetaling. De jaaropgaves over 2021 en de bruto/netto specificaties vallen ook uiterlijk deze week op de mat. Meer informatie over de toeslag, belasting en premies ziet u hierop terug.

We zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Het bedrag dat u netto heeft ontvangen wijkt af van het bedrag uit 2021. Dat komt enerzijds door de toeslag en anderzijds doordat de overheid bijna elk jaar per 1 januari de (belasting-)tarieven verandert. Dit jaar houdt u daardoor netto meer over dan vorig jaar. Hoeveel dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Loonheffing

We houden meestal loonheffing in op uw pensioen. Er gelden vanaf 1 januari 2022 nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de hoogte van de loonheffing. We houden daardoor meer of minder belasting in op uw pensioen. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw inkomen. Woont u in het buitenland? Dan kan u te maken krijgen met inhoudingen vanuit het CAK. Meer informatie vindt u hier.

Wilt u weten wanneer u AOW gaat krijgen? Bekijk uw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Daar vindt u ook de nieuwe AOW-bedragen. Gaat u in 2022 voor het eerst AOW krijgen? Dan is er een aangepast tarief.

Bijdrage Zvw

  • De wettelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is gedaald naar 5,50% (in 2021: 5,75%).
  • Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, is gestegen naar € 59.706 (in 2021: € 58.311).