Heeft uw partner straks genoeg?

We hopen natuurlijk dat u gezond blijft, en nog heel lang blijft leven. Toch is het goed om even stil te staan bij wat er gebeurt nadat u bent overleden. Het nabestaandenpensioen bij SPIN is namelijk verzekerd op risicobasis en deze verzekering stopt als u uit dienst of met pensioen gaat.

In MijnSPIN ziet u hoeveel pensioen uw partner en kind(eren) krijgen als u overlijdt terwijl u bij IBM of Kyndryl in dienst bent. Daar ziet u ook waar zij ongeveer op kunnen rekenen als u na uw pensionering overlijdt.

Denkt u dat het pensioen voor uw partner na uw overlijden niet hoog genoeg is? Dan kunt u buiten SPIN om zorgen voor extra geld voor uw nabestaanden. Bijvoorbeeld door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Er zijn veel verzekeraars die zo’n verzekering aanbieden. U kunt vaak zelf de hoogte en de looptijd bepalen.

Daarnaast kunt u via SPIN zorgen voor een hoger partnerpensioen. U kunt namelijk vrijwillig extra inleggen in uw DC-kapitaal.  Op die manier zorgt u voor een hoger pensioenkapitaal, waarmee uw nabestaanden na uw overlijden een hogere uitkering kunnen inkopen. Afhankelijk van uw leeftijd levert dit meer of minder op. Informeert u zich hierover via onze servicedesk.

Meer informatie over het partner- en wezenpensioen kunt u ook vinden op onze website en in uw persoonlijke online omgeving MijnSPIN. Ook in de What’s On? van voorjaar 2023 leest u meer over dit onderwerp.