Marktontwikkelingen december 2023

In de laatste maand van 2023 bleef de stemming goed op de financiële markten. Het geloof groeide dat de kans op renteverlagingen groter is dan renteverhogingen. In combinatie met blijvend sterke bedrijfscijfers en krappe arbeidsmarkten stonden hiermee de signalen voor beleggers even op groen. Of het stand houdt is de vraag. Het prijsplafond voor energie is per 1 januari 2024 beëindigd, wat een opdrijvend effect zal hebben op de inflatie. Daarnaast blijft de spanning in het Midden- Oosten een bron van zorg. Na aanvallen door Houthi rebellen op vrachtschepen wordt de route door het Suez kanaal en de Rode Zee vermeden en wordt nu de veel langere (en dus duurdere) route via Kaap de Goede Hoop verkozen.

De afgelopen maand waren grondstoffen in de breedte bijna 5% goedkoper geworden en werd de euro sterker ten opzichte van de dollar en sloot het jaar af net boven de 1,10.

 Aandelen

Net als november was december een mooie maand voor aandelen. De MSCI All Countries World Index (in euro gemeten) trok 3,5% verder aan. Ontwikkelde markten (+3,6%) presteerden beter dan opkomende markten (+2,6%). Binnen ontwikkelde markten was Pacific exclusief Japan (+7,7%) met afstand de best presterende regio. De overige regio’s, Europa (+3,7%), Noord-Amerika (+3,5%) en Japan (+3,1%) ontliepen elkaar niet veel. Niet alle opkomende markten gingen ook hoger de maand uit. Wederom was China de enige regio met een negatief rendement voor de maand (-/-3,6%). Identiek aan november was Latijns-Amerika (+7,0%) weer koploper. EMEA (+3,5%) en Azië (+2,0%) bevonden zich weer in de middenmoot. Aandelen met de stijl waarde (+4,1%) deden het iets beter dan aandelen met de stijl groei (+3,0%).

Obligaties

In vergelijking met november zagen we de afgelopen maand lagere rentes op verschillende markten en looptijden. In de VS daalde de 10-jaarsrente met 0,45% tot 3,88%, wat gelijk was aan de daling van de Nederlandse 10-jaarsrente (naar 2,33%). De daling van de Duitse 10-jaarsrente was bijna gelijk daaraan (-0,42% lager naar 2,02%). De risicopremies liepen in december voor alle categorieën verder terug, al was er enig verschil waarneembaar. Bij staatsobligaties van opkomende markten liep de premie met 0,21% terug naar 3,84%. Bij minder risicovolle bedrijfsobligaties zagen we een daling van ‘slechts’ 0,09% (tot 1,36%), en bij meer risicovolle bedrijfsobligaties bedroeg de daling 0,39% (tot 3,84%).