Vertrek (uit dienst)

Nadat u uit dienst bent gegaan bij IBM of Kyndryl stopt uw pensioenopbouw. Uw oud-werkgever en u storten geen bijdrage(n) meer. Het ouderdomspensioen dat u had opgebouwd blijft bij ons staan. Dat geldt in de meeste gevallen niet voor uw partnerpensioen. Partnerpensioen is verzekerd op risicobasis en de dekking vervalt 5 maanden nadat u vertrokken bent bij IBM of Kyndryl. Als u WW ontvangt, dan loopt de risicodekking voor uw partnerpensioen door gedurende de periode dat u WW ontvangt.

‍Er kunnen verschillende redenen zijn om uw pensioen bij ons te laten staan na uw vertrek bij IBM of Kyndryl, zoals:

• u gaat niet (meteen) bij een andere werkgever aan de slag;

• uw nieuwe werkgever heeft geen pensioenregeling;

• u vindt dat waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder niet voordelig voor u uitpakt;

• de dekkingsgraad van uw nieuwe pensioenuitvoerder is te laag, waardoor waardeoverdracht nog niet kan plaatsvinden;

• u kunt niet overdragen omdat u via een groepsgewijze overgang bij IBM of Kyndryl weggaat.

‍Wilt u weten wat het in uw pensioensituatie betekent? Log dan in op uw persoonlijke omgeving en klik bij Nader belicht op Uit dienst. Bij Direct regelen kunt u eventueel een zakelijk email adres omzetten naar een privé email adres. Dan weet u zeker dat u onze digitale post blijft ontvangen.