DC-rendementen

Hieronder ziet u wat de verschillende beleggingsprofielen de afgelopen tijd hebben opgeleverd. En hier ziet u een overzicht van uw eigen beleggingen en de stand van uw DC-kapitaal.
Klik hier voor informatie over de ontwikkelingen op de financiële markten in mei 2024.

* Wij meten de prestaties van de markt via een zogenaamde benchmark. De hier getoonde benchmark is een objectieve en onafhankelijke maatstaf om de prestaties van de SPIN-beleggingsfondsen te meten.
* Hier ziet u het verschil tussen het SPIN-rendement en het rendement van de markt (volgens de benchmark). Het geeft aan of en in welke mate de SPIN-beleggingen het beter of slechter hebben gedaan dan de benchmark.

Hieronder ziet u hoe het werkt, een pensioenkapitaal opbouwen bij SPIN. En wat er gebeurt als uw pensioenkapitaal daalt wanneer u uw pensioendatum nadert.