Met pensioen gaan

Voor de ene persoon is het iets waar al lang naar uitgekeken wordt en voor een ander komt het veel te vroeg. Uw situatie is uniek en daarom helpen we u graag.

Voordat u kunt genieten van uw pensioen moet u eerst nog het een en ander regelen. Dit gaat niet vanzelf. U heeft verschillende keuzes te maken. Meer informatie hierover vindt u in MijnSPIN. U kunt daar ook de verschillende pensioenkeuzes bekijken. In de Pensioenplanner kunt u nagaan wat de effecten zijn van deze keuzes, zoals het vervroegen van uw pensioen of eerst een hoger en dan een lager pensioen of andersom. U kunt ook uw vragen stellen via 020 – 347 2722 of via info@spin.nl.

Voor informatie over het inkopen van uw pensioen met uw DC pensioenkapitaal kunt u terecht op deze website.

Als u al met pensioen bent, dan ontvangt u van ons aan het begin van het jaar uw bruto/netto specificatie voor het nieuwe jaar en uw jaaropgave over het voorafgaande jaar. Deze vindt u ook in MijnSPIN. Een bericht over de verhoging van uw DB-pensioen vindt u hier.

Grey Blue Circle

De gepensioneerde IBMers hebben zich verenigd in de Grey Blue Circle. U kunt na uw pensionering lid worden en contact houden met uw oud-collega’s.